Archive Teachers 1

[nd_options_spacer]

Kako bismo našu decu obrazovali za budućnost ostvarili smo saradnju sa Dečijim Centrom “Moje društvance” i iz te saradnje proistekla je ideja učenja engleskog i nemačkog po NTC programu.

Ideja učenja se zasniva na tome da deca jezike uče kroz igru.
Osmišljen je program učenja jezika kroz aktivnosti usmerenih na razvoj motoričkih i kognitivnih sposobnosti dece.

Diplomirani vaspitači i diplomirani profesori jezika će učiniti da Vaše dete predškolskog i školskog uzrasta bude dete budućnosti.

Nastava je predviđena za decu predškolskog i školskog uzrasta

SPREMI SE ZA TEST
-Mogućnost zakazivanja individualnih časova sa profesorom i vežbanje za kontrolne vežbe i pismene zadatke u školi

[nd_options_spacer]

Predškolski uzrast

Ovoj grupi pripadaju deca od 4 do 6 godina. Učenje jezika se zasniva na igri, bez strogih gramatičkih pravila. Deca u ovom uzrastu imaju velike saznajne sposobnosti i bezgranične mogućnosti pamćenja. Najbolji period za početak učenja stranih jezika je od 4. godine života. Deca u ovoj dobi neverovatnom brzinom usvajaju strane reči i izraze bez transfera (uticaja maternjeg jezika na strani jezik i obrnutno ili uticaj jednog stranog jezika na drugi).

JER DECA SU NEISPISANI LISTOVI KOJE BI TREBALO ISPISATI PRAVIM VREDNOSTIMA!!!

UČENJE ZA TEST NIJE NAŠ CILJ. CILJ JE UPOTREBA JEZIKA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU!

Školski uzrast

Ovoj grupi pripadaju deca od 7 godina. Učenje se zasniva na savladavanje gradiva kroz interesantna predavanja pomoću audio-vizuelnih metoda, vežbi prilagođenih svakom uzrastu sa ciljem da deca zavole i nauče jezike na pravi način. Kao diplomirani profesori jezika sa višegodišnjim iskustvom smatramo da su testovi, kao utvrđivanje i provera znanja važni. Sa starijim školarcima cilj je da se naučeno primeni kroz konverzaciju. Kroz popularnu muziku, knjige i filmove, upoznavanjem sa kulturom drugih zemalja učimo da koristimo stečena znanja.